УСЛУГИ  /  Послуги для нових клієнтів

Послуги для нових клієнтів

Супровід впровадження облікової системи

Для впровадження ефективної системи управлінського обліку необхідно провести повномасштабний аналіз всіх бізнес-процесів організації, врахувати її індивідуальні особливості і кадровий потенціал. Супровід впровадження системи професійними аудиторами дозволяє підібрати і налаштувати конфігурації програми, максимально відповідні бізнес-цілям компанії, автоматизувати і оптимізувати ведення обліку та контроль співробітників. Крім того, аудитор проводить навчання персоналу роботі з системою, що дозволяє скоротити час впровадження та помилки пов'язані з некоректним використанням програмного продукту.

Аудит облікових систем

Включає комплексну перевірку і оцінку стану облікової системи підприємства, визначення її відповідності бізнес-процесам клієнта, виявлення слабких сторін в обліку і шляхів їх усунення. Попередньо фахівець оцінює масштаб підприємства, обсяг проведених послуг та необхідні тимчасові витрати.

Аналіз ефективності і оптимізація облікової системи

Здійснюється повна перевірка діючої облікової системи, з метою виявлення та усунення проблем в її роботі. Наприклад, функцій що дублюються і повторного введення даних. Аудиторська команда налаштовує якісний обмін даними між різними системами компанії, за необхідності автоматизує різноманітні процеси.

Розробка методології управлінського обліку та звітності

На підставі достовірної інформації про фінансовий стан компанії, її підрозділах та організаційній структурі аудитором розробляється адаптована бізнес-цілям компанії, а також вимогам і можливостям замовника, методика ведення управлінського обліку і звітності. Це дозволяє підвищити прибутковість і ефективність роботи компанії, якість і оперативність прийняття управлінських рішень.

Розробка і впровадження обліку за центрами відповідальності

Чим більше підприємство, тим складніше його організаційна структура та ширше область контролю. А завдяки специфічним особливостям кожного центру відповідальності, вони потребують індивідуального підхіду у веденні обліку. В рамках даної послуги аудитори розробляють і впроваджує оптимальний облік системи профіт-центрів, грунтуючись на індивідуальних характеристиках організації, використовувані технології і кадровий потенціал.

Створення ефективного комплекту управлінської звітності

Команда аудиторів здійснює перевірку поточної системи управління в організації, оцінює розмір підприємства, обсяги його діяльності, специфічні особливості та побажання керівництва, на підставі чого підбирає такий комплект документів, які дозволять отримати повну і всебічну інформацію про фінансовий стан суб'єкта економічної діяльності, відповідність діяльності кожного підрозділу загальним інтересам і цільовим бюджетним планом.

Оптимальний розподіл обов'язків співробітників, що працюють з обліковою управлінською системою

Успіх діяльності підприємства залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх чинників, в тому числі від ефективно розподіленого навантаження персоналу, чіткого встановлення посадових інструкцій і вміння співробітників працювати з обліковою системою. Оптимізація кадрів дозволяє збільшити продуктивність праці, підібрати необхідну кількість працюючого персоналу і спростити облікові процеси.

Вивчення та автоматизація окремих бізнес-процесів і напрямків

Для підвищення ефективності роботи компанії, прозорості бізнесу і його технологічності, наші аудитори ретельно досліджують різноманітні бізнес-процеси, напрямки діяльності та використовуване в управлінських цілях програмне забезпечення, максимально оптимізуючи і автоматизуючи діяльність організації. В результаті підвищується точність роботи, стає легше відстежувати і контролювати діяльність кожного співробітника профіт-центру.

IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

Ми працюємо для Вас з 2006 року i вдячнi всiм нашим постiйним та новим клiєнтам за довiру i спiвпрацю!

КОНТАКТИ

  • SOFT-PRO LTD.
  • Україна, м.Одесса, вул. Балкiвська, 120/2, 2 поверх, офiс 3
  • Телефони:
  • +38 048 7373939
  • +38 048 7254949
  • +38 050 3901138
  • +38 097 2243819
  • E-mail: office@soft-pro.com.ua

Просмотреть увеличенную карту

Просмотреть увеличенную карту


ПРO НАС

Iсторiя групи компанiй "Soft-Pro LTD" почалася в 2006 роцi зi створення компанiї "Софт-Про", що спецiалiзується на розробцi програмних продуктiв на платформi BAF для експедиторських компанiй. Iнiцiатива, динамiчнiсть i цiлеспрямованiсть колективу компанiї дозволили незабаром розвинути пiдприємство, збiльшити обороти, зав'язати мiцнi дiловi зв'язки.

НАШI СЕРТИФIКАТИ

Протягом наступних рокiв створювалися компанiї, задiянi в рiзних сферах дiяльностi:
   • Розробка програмного забезпечення
   • САБ
   • IT- послуги
   • Центр Cертифiкованого Навчання
   • Веб-студiя
   • Аудит управлiнського облiку


У нашiй компанiї 41 сертифiкат Професiонал, 3 сертифiкати Спецiалiст, 2 сертифiкати Викладач ЦСН

Детальнiше про компанiю..  
НОВИНИ

28.12.2021  • З наступаючим Новим роком та Різдвом!

16.07.2021  • Вітаємо з Днем ​​Бухгалтера!

Всi новини..